073 7200 200

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Incidenteel hoger beroep wordt ook wel incidenteel appèl genoemd. Hoger beroep en appèl zijn synoniemen en kunnen door elkaar worden gebruikt. Waar gesproken wordt over incidenteel appèl wordt dus hetzelfde bedoeld als incidenteel hoger beroep en andersom.

In een procedure komt het vaak voor dat de ene partij vindt dat de andere partij iets moet betalen of doen en dat de andere partij het daar niet mee eens is. Soms gaat het echter verder. Dan vindt de partij tegen wie de procedure is gestart (de gedaagde) niet alleen dat hij niets hoeft te betalen of
te doen, maar vindt hij ook dat de partij die de procedure is gestart (de eisende partij) iets moet betalen of doen. Er zijn dan eigenlijk twee procedures. De rechter geeft in zijn uitspraak dan over beide kwesties een oordeel. Het kan dan zijn dat beide partijen ontevreden zijn over de uitspraak en in hoger beroep willen gaan. Er ontstaan dan ook in hoger beroep twee procedures. De partij die als eerste in hoger beroep gaat, gaat in principaal appèl. Als de andere partij ook in hoger beroep gaat wordt zijn hoger beroep incidenteel appèl genoemd.

Hoe stel ik incidenteel appel in?

Het instellen van incidenteel hoger beroep gebeurt op een andere manier dan het instellen van principaal appèl. Het principaal appèl wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding. Dat is een eenvoudig document omdat daarin eigenlijk alleen staat dat u in hoger beroep wilt gaan, maar niet waarom u dat wilt. U krijgt een aantal weken de tijd om dat op papier te zetten. Het document waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de uitspraak wordt “memorie van grieven ” genoemd.

De tegenpartij mag hier uiteraard op reageren. Het document waarin gereageerd wordt op de memorie van grieven wordt memorie van antwoord genoemd. Als u niet alleen wilt reageren op de memorie van grieven van de tegenpartij, maar zelf ook in hoger beroep wil gaan, kunt u dat aangeven in de memorie van antwoord.

Iets om rekening mee te houden

Het instellen van hoger beroep moet normaal gesproken gebeuren binnen de wettelijke termijn die daarvoor geldt. In een civiele zaak is die termijn kort gezegd drie maanden. Doordat het instellen van incidenteel hoger beroep ook nog kan bij de memorie van antwoord, kan het zo zijn dat het incidentele appèl pas wordt ingesteld nadat de hoger beroep termijn is verstreken. Op het moment dat de memorie van antwoord ingediend moet worden, is de hoger beroep termijn in de meeste gevallen immers al verstreken. Dit betekent dat, als u in hoger beroep gaat, de termijn voor het instellen van hoger beroep voor de tegenpartij eigenlijk wordt verlengd. Als u zelf in hoger beroep gaat, moet u er dus rekening mee houden dat de tegenpartij langer de tijd krijgt om in hoger beroep te gaan dan wanneer u niet in hoger beroep zou gaan. Dit kan in de praktijk iets zijn om rekening mee te houden, zeker als u besluit op het laatste moment in hoger beroep te gaan en de tegenpartij dan nog niet in hoger beroep is gegaan. Het kan immers zo zijn dat de tegenpartij oorspronkelijk niet van plan was om in hoger beroep te gaan, indien u dat ook niet had gedaan, maar dat nu toch doet nu u ook in hoger beroep gaat. Omdat in hoger beroep de hele zaak opnieuw behandeld wordt, kan dit ook tot gevolg hebben dat de uitkomst in hoger beroep nog meer tegenvalt dan de uitspraak waar u tegen in hoger beroep wilde gaan.

Wat gebeurt er als ik geen incidenteel hoger beroep instel?

Het instellen van incidenteel hoger beroep moet uiterlijk gebeuren bij het indienen van de memorie van antwoord. Als u incidenteel appèl wilt instellen, is het erg belangrijk dat u dat op tijd doet. De termijn voor het instellen van incidenteel appèl kan namelijk niet worden verlengd, zelfs niet als de tegenpartij daarmee instemt. Bent u te laat, ook al is het maar één dag, dan kunt u niet meer in incidenteel hoger beroep. De uitspraak waar u hoger beroep tegen wil aantekenen, is dan onherroepelijk geworden.

De advocaten van Snijders Litigation hebben veel ervaring met hoger beroep procedures, zowel in principaal appèl als in incidenteel appèl. Zij kunnen u helpen met het (tijdig) instellen van hoger beroep en het voeren van de hoger beroep procedure

Gerelateerde artikelen

Wat is een getuigenverhoor?
Een getuigenverhoor is een verhoor van een getuige dat op een terechtzitting in de rechtbank [...]
Wat is een dagvaarding?
Wij geven je graag antwoord op de vraag ‘Wat is een dagvaarding?’. Een dagvaarding is [...]
Wat is een kort geding?
Wat is een kort geding? De naam zegt het eigenlijk zelf al. De betekenis van [...]