073 7200 200

Wat is een dagvaarding?

Wij geven je graag antwoord op de vraag ‘Wat is een dagvaarding?’. Een dagvaarding is een officiële oproeping waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

In de dagvaarding staat onder andere de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij heeft of in ieder geval denkt te hebben. Een dagvaarding wordt meestal door een jurist of advocaat opgesteld omdat iedere dagvaarding aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen om geldig te zijn als oproeping. Als deze verplichtingen ontbreken of verkeerd zijn, dan kan de rechter de vordering van de eisende partij niet inhoudelijk behandelen. De tegenpartij, die verweerder wordt genoemd, krijgt na een oproeping de mogelijkheid om op de vordering uit de dagvaarding (schriftelijk) te reageren.

In de volksmond wordt een dagvaarding ook wel eens – verkeerd – een dagvaardiging genoemd. In hoger beroep heet de dagvaarding een appèldagvaarding. De gronden van het hoger beroep hoeven niet in de appèldagvaarding te worden opgenomen. Deze gronden kunnen later in een memorie van grieven worden opgenomen. In de appèldagvaarding staat dus enkel dát er hoger beroep wordt ingesteld.

Wat is de inhoud van de dagvaarding?

De dagvaarding heeft meerdere functies. Die zien zowel op het (exact) omschrijven van de vordering, het geven van termijnen voor het voeren van verweer en het geven van informatie aan de rechter voor het uitspreken van een vonnis.

Een eisende partij (dit kunnen ook meerdere eisende partijen zijn) moet in de dagvaarding zijn vordering op zijn tegenpartij (dit kunnen ook meerdere tegenpartijen zijn) omschrijven. De eiser noemt in de dagvaarding de omstandigheden die hebben geleid tot zijn vordering op de wederpartij. De eiser doet als het ware zijn kant van het verhaal. De gedaagde kan in de conclusie van antwoord op zijn beurt zijn kant van het verhaal vertellen en in de dagvaarding wordt hem daarvoor een vaste termijn gegeven.

In het slot van de dagvaarding – het petitum – staat de vordering van de eiser en wat hij precies van de rechter verlangt om het vonnis te bepalen. Een rechter kan in zijn vonnis een veroordeling uitspreken maar dan dient de rechter wel te weten wát die veroordeling exact moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld een veroordeling van de wederpartij tot betaling van een geldsom zijn, zoals betaling van een onbetaald gelaten factuur of betaling van een schadevergoeding. Ook een vordering tot veroordeling van de tegenpartij om iets te doen of juist niet te doen is mogelijk. Denk daarbij aan een vordering tot het leveren van goederen (iets doen) of een vordering tot het stoppen met het overtreden van een contractsbepaling, zoals een non-concurrentiebeding (iets niet doen). Aan deze laatste vorderingen (iets doen of juist niet doen) wordt vaak een dwangsom verbonden. In een appèldagvaarding in hoger beroep geeft de eiser ook zijn gronden voor het hoger beroep aan.

Wat doet een deurwaarder met een dagvaarding?

Een deurwaarder is iemand die bevoegd is om de dagvaarding af te geven aan de tegenpartij. Dat alleen een deurwaarder bevoegd is om dit te doen, is niet vreemd omdat een dagvaarding een officieel document is waarop wettelijke voorschriften van toepassing zijn die ook strikt moeten worden gevolgd. Een deurwaarder kan voor een rechtsgeldige oproeping de dagvaarding overhandigen aan de juiste persoon, zoals een pakketbezorger dat doet, of hij kan deze in de brievenbus achterlaten.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Als u een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met ons kantoor. Vanaf ontvangst van de dagvaarding begint de termijn voor het voeren van verweer te lopen. Wij kunnen met u het tijdschema bespreken en wat er vanaf dat moment staat te gebeuren. Bovendien kan een advocaat uitleggen wat er precies van u wordt gevorderd. Als dat eenmaal duidelijk is, kan een op maat geschreven verweer worden opgesteld.

Wat moet ik doen als ik iemand wil dagvaarden?

Als u iets te vorderen hebt van iemand of een procedure wilt starten, kunt u contact met ons opnemen zodat wij uw vordering, in de vorm van een dagvaarding, kunnen opstellen. Wij schakelen vervolgens de deurwaarder in om deze uit te brengen (te overhandigen aan de wederpartij) en zorgen dat de dagvaarding bij de juiste rechter belandt.

Gerelateerde artikelen

Wat is een getuigenverhoor?
Een getuigenverhoor is een verhoor van een getuige dat op een terechtzitting in de rechtbank [...]
Het instellen van incidenteel hoger beroep
Incidenteel hoger beroep wordt ook wel incidenteel appèl genoemd. Hoger beroep en appèl zijn synoniemen [...]
Wat is een kort geding?
Wat is een kort geding? De naam zegt het eigenlijk zelf al. De betekenis van [...]