073 7200 200

Wat is een getuigenverhoor?

Een getuigenverhoor is een verhoor van een getuige dat op een terechtzitting in de rechtbank wordt gehouden tijdens een rechtszaak. Een van de partijen in een rechtszaak kan de rechter verzoeken om een getuige te mogen oproepen. De rechter kan dit verzoek weigeren. De rechter kan ook zelf beslissen om een getuigenverhoor te houden. Een getuige die is opgeroepen, heeft de verplichting om te verschijnen. In de oproeping is nog niet duidelijk waarover hij zal worden gevraagd. Wel zal de getuige naar beste weten en kunnen moeten verklaren. Soms gaat de zaak tussen partijen over een voorval van enkele jaren eerder, waardoor een getuige het simpelweg niet meer weet. Het is dan te lang geleden. De getuige dient echter wel de waarheid te spreken. Hij staat namelijk onder ede. Voorafgaand aan het verhoor legt de rechter hem de eed of belofte af. Alles wat de getuige daarna verklaart, moet naar waarheid zijn. Onder ede een valse verklaring afleggen is strafbaar gesteld als meineed in het Wetboek van Strafrecht en kan worden bestraft met een gevangenisstraf.

Doorgaans vindt het getuigenverhoor binnen kantoortijden plaats. Alleen bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. De getuige, die dus verplicht moet verschijnen, kan vanwege de datum en het tijdstip van het getuigenverhoor, inkomsten mislopen of heeft tegen zijn zin verlof op moeten nemen. Daarnaast zal de getuige waarschijnlijk reiskosten moeten maken om naar de rechtbank af te reizen. De kosten die de getuige heeft moeten maken om gehoord te kunnen worden, dienen allemaal te worden betaald door de partij die het getuigenverhoor heeft verzocht. In sommige zaken worden tientallen getuigen verhoord. De verzoekende partij moet dan al deze kosten betalen. Indien hij echter in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten door de wederpartij betaald moeten worden.

Het voorlopig getuigenverhoor

Soms kan een getuigenverhoor simpelweg niet wachten, terwijl er nog geen rechtszaak is gestart. In dat geval kan een voorlopig getuigenverhoor worden gehouden. De rechter kan dan een getuige horen op verzoek van een partij, zonder dat die partij al een rechtszaak is gestart. Het voorlopig getuigenverhoor is dus een op zichzelf staand verhoor. Het belang van de verzoekende partij bij zo’n getuigenverhoor op voorhand, kan erin liggen dat de getuige bijvoorbeeld erg ziek is en niet lang meer zal leven. Het is dan belangrijk dat zijn verklaring onder ede door een rechter wordt afgenomen. Een andere reden voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan zijn dat een partij nog niet weet of hij een rechtszaak kan starten omdat zijn bewijzen nogal mager zijn. Indien hij een of meerdere getuigen kan laten verklaren in een getuigenverhoor, zou dat zijn zaak een stuk sterker maken. Na het houden van een getuigenverhoor kan de partij beoordelen of de verklaring van de getuige voldoende is om een zaak te starten en kan deze partij beter zijn kansen inschatten. Hij kan er dan nog steeds voor kiezen om geen rechtszaak te starten.

In de wet is bepaald in welke gevallen een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen. Het is aan de beoordeling van de rechter of hij onvoldoende grond aanwezig acht om het voorlopig getuigenverhoor te laten plaatsvinden. De partij die verzoekt om een voorlopig getuigenverhoor zal de rechter dus voldoende aanknopingspunten en een onderbouwing moeten geven waarom de rechter met zijn verzoek in dient te stemmen. Nadat de verzoeker zijn verzoek bij de rechtbank heeft ingediend, heeft de opgeroepen getuige de mogelijkheid om in een bezwaarschrift zijn verweren tegen het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kenbaar te maken. Indien de rechter deze verweren ongegrond acht, zal hij een datum bepalen tot het houden van het voorlopig getuigenverhoor.

Advocaat voor een getuigenverhoor

Wilt u getuigen oproepen voor een (voorlopig) getuigenverhoor? Bent u als getuige opgeroepen en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? U kunt contact met ons opnemen en wij staan u graag bij ter voorbereiding van het verhoor en staan u tevens bij tijdens het verhoor.

Gerelateerde artikelen

Wat is een dagvaarding?
Wij geven je graag antwoord op de vraag ‘Wat is een dagvaarding?’. Een dagvaarding is [...]
Het instellen van incidenteel hoger beroep
Incidenteel hoger beroep wordt ook wel incidenteel appèl genoemd. Hoger beroep en appèl zijn synoniemen [...]
Wat is een kort geding?
Wat is een kort geding? De naam zegt het eigenlijk zelf al. De betekenis van [...]