073 7200 200

Wat is het verschil tussen hoger beroep en cassatie?

Wanneer u een probleem heeft en hiervoor een procedure wilt starten, zult u in eerste instantie uw zaak moeten voorleggen aan de kantonrechter of de rechtbank. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter of de rechtbank kunt u (uitzonderingen daargelaten) in hoger beroep gaan om de uitspraak aan te vechten. Het hoger beroep dient dan bij het Gerechtshof. Als u het ook niet eens bent met de uitspraak in hoger beroep, kunt u in cassatie gaan. Cassatie moet worden ingesteld bij de Hoge Raad in Den Haag, dat is het hoogste Nederlandse rechtsorgaan. Cassatie is dus eigenlijk een trapje hoger dan hoger beroep.

Wat zijn de inhoudelijke verschillen tussen hoger beroep en cassatie?

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroep en cassatie is dat in hoger beroep de zaak in zijn geheel opnieuw ter beoordeling kan worden voorgelegd en in cassatie niet; in cassatie beoordeelt de Hoge Raad alleen of in hoger beroep het recht goed is toegepast. In een procedure moet een oordeel worden gegeven over een zaak. Die beoordeling is niet zwart of wit, maar grijs waardoor het kan zijn dat verschillende rechters anders denken over dezelfde zaak.

Een voorbeeld: een rechter moet oordelen of het gedrag van een partij onder bepaalde omstandigheden “redelijk” is. De ene rechter vindt dat dit wel het geval is, terwijl de ander vindt dat dit niet het geval is. Als de rechter in hoger beroep tot de conclusie komt dat het gedrag van een partij niet redelijk is en dit begrijpelijk heeft onderbouwd, wordt dat oordeel in cassatie niet beoordeeld, omdat het recht dan goed is toegepast. Het gegeven dat een andere rechter net zo goed tot een ander oordeel had kunnen komen, is geen reden om in cassatie te gaan. Dat is een belangrijk verschil met hoger beroep, want daar mag de rechter niet alleen toetsen of het recht goed is toegepast, maar mag hij ook zelf een volledig oordeel over de zaak geven. Terug naar het voorbeeld: stel dat de rechtbank goed heeft gemotiveerd waarom zij gedrag niet redelijk vindt, dan is in principe aan het recht voldaan. In hoger beroep kan de rechter dan toch tot een ander oordeel komen omdat hij de hele zaak mag beoordelen. In cassatie kan dat dus niet. Door dit verschil lenen niet alle zaken zich voor cassatie, terwijl alle zaken wel in hoger beroep voorgelegd kunnen worden.

Een ander belangrijk verschil tussen cassatie en hoger beroep is dat cassatie alleen kan worden ingesteld door een cassatie advocaat. Vroeger kon cassatie zelfs alleen worden ingesteld door een advocaat, die lid was van de balie in Den Haag. Tegenwoordig gelden er andere regels, maar nog altijd is het instellen van cassatie specialistisch werk. Als u cassatie wilt instellen, is het dus zaak een goede cassatie advocaat te vinden. Hoger beroep is minder specialistisch werk, dat in principe door elke advocaat kan worden ingesteld. Uiteraard blijkt belangrijk dat de advocaat ervaring heeft met hoger beroep procedures.

Het instellen van cassatie en hoger beroep?

U kunt cassatie instellen door een cassatiedagvaarding uit te brengen. U moet er wel rekening mee houden dat in de cassatiedagvaarding vermeld moet worden waarom u het niet eens bent met de uitspraak van het Gerechtshof. Dat is een belangrijk verschil met het instellen van hoger beroep. Het instellen van hoger beroep gebeurt ook door het uitbrengen van een dagvaarding, maar in die dagvaarding hoeft u niet aan te geven waarom u in hoger beroep gaat. U kunt dat later doen. In cassatie kan dat niet en moet u in de dagvaarding al aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van het Gerechtshof.

Binnen welke termijn moet ik cassatie en hoger beroep instellen?

In de wet staat precies omschreven binnen welke termijn cassatie en hoger beroep moet worden ingesteld. In gewone civiele zaken is die termijn drie maanden. Voor zowel het instellen van hoger beroep als het instellen van cassatie geldt, dat het erg belangrijk is dat u dat op tijd doet (binnen de wettelijke termijn). Deze termijnen kunnen namelijk niet worden verlengd, zelfs niet als de tegenpartij daarmee instemt. Bent u te laat, ook al is het maar één dag, dan kunt u niet meer in hoger beroep of cassatie. De uitspraak die u wilt aanvechten, is dan onherroepelijk geworden.
Omdat in de cassatiedagvaarding vermeld moet worden waarom u het niet eens bent met de uitspraak van het Gerechtshof, neemt het opstellen van een cassatiedagvaarding meestal de nodige tijd in beslag. Het is daarom belangrijk op tijd een (cassatie) advocaat in te schakelen.

De advocaten van Snijders Litigation hebben veel ervaring met het voeren van procedures en kunnen u helpen als u in cassatie wilt gaan.

Gerelateerde artikelen

Alles over aansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid is voor veel mensen niet een kwestie om zich op dagelijkse basis mee bezig [...]
Snijders Litigation verwelkomt vanaf 1 juni 2021 Erik Braun
Vanaf dinsdag 1 juni 2021 verwelkomen wij Erik Braun in het team van zeer ervaren [...]
Alles over een aanmaning
Hebt u een klant reeds een betalingsherinnering gestuurd, maar wordt uw factuur niet voldaan? Stuur [...]