073 7200 200

Alles over een aanmaning

Hebt u een klant reeds een betalingsherinnering gestuurd, maar wordt uw factuur niet voldaan? Stuur uw klant dan een aanmaning om uw factuur alsnog betaald te krijgen.

Een aanmaning is minder vriendelijk van toon. In een aanmaning geeft u vaak aan wat het gevolg is van niet betalen van de factuur. Bijvoorbeeld dat u de vordering ter incasso overdraagt aan een incassobureau en in dat geval de vordering wordt vermeerderd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Hoeveel aanmaningen moet ik versturen?

Hoeveel aanmaningen er moeten worden verstuurd, hangt er vanaf of uw debiteur een consument of een zakelijke klant is. Voor consumenten gelden er wettelijke eisen. U zult tenminste een aanmaning moeten versturen waarin u de consument 14 dagen de tijd geeft om alsnog zijn verplichtingen jegens u na te komen. Bij zakelijke klanten gelden deze wettelijke eisen niet. Een aanmaning is dan ook niet een vereiste. U mag dus direct uw vordering ter incasso uit handen geven aan een advocaat.

De gebruikelijke stappen bij een vervallen factuur zijn als volgt:

  1. Verstuur een betalingsherinnering
  2. Bel uw debiteur voor betaling
  3. Verstuur een aanmaning
  4. Geef de incasso uit handen

Het is op grond van wettelijke eisen niet verplicht om bovenstaande aanmaningsprocedure te doorlopen. Er zijn enkel voor de particuliere aanmaning wettelijke eisen waar een aanmaning aan moet voldoen in verband met de 14 dagen aanzegging. Wel is het gebruikelijk om een debiteur niet direct aan te manen. Doorgaans wordt in het aanmaningsproces namelijk eerst een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd, gevolgd door een laatste aanmaning bij niet-betaling.

Wat staat er in een aanmaningsbrief?

Het doel van het versturen van een aanmaningsbrief is dat uw openstaande factuur zo snel mogelijk wordt betaald. Om dit doel te kunnen bereiken is het van belang dat u een duidelijke brief stuurt die ervoor zorgt dat uw klant gaat betalen. Onze incasso advocaten hebben een aantal tips voor het opstellen van een aanmaningsbrief voor u op een rijtje gezet.

  1. Maak aan uw klant duidelijk wat het doel is van de aanmaning, namelijk dat hij overgaat tot betaling van de openstaande factuur;
  2. Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke aanmaning. Uw klant moet weten welke factuur nog niet is voldaan. U dient dan ook altijd het factuurnummer en de vervaldatum van de factuur in de aanmaningsbrief te vermelden. Geef ook aan of u reeds aanspraak maakt op extra kosten als wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke kosten. En op welk rekeningnummer het bedrag moet worden overgemaakt.
  3. Stel een duidelijke en concrete betalingstermijn. Vermijd betaling binnen een x aantal dagen, maar noem een concrete datum waarop het bedrag moet zijn betaald. Bij consumenten gelden er wettelijke regels voor de betalingstermijn, voor zakelijke klanten niet. Ons advies is om bij zakelijke klanten een strakke termijn te hanteren, bijvoorbeeld binnen drie werkdagen na verzending van de aanmaningsbrief.
  4. Geef aan wat de gevolgen zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de factuur. Dit is niet alleen van belang om bij het uitblijven van een betaling deze vervolgstappen uit te voeren, dit kan er tevens voor zorgen dat uw klant alsnog betaalt.

Tot slot is ons advies om op de aanmaningsbrief niet te vermelden of het om een eerste, tweede of derde aanmaning gaat. Als u dat doet, wordt een aanmaningsbrief minder krachtig en is de kans groot dat uw klant niet direct over zal gaan tot betaling van de factuur. Gaat het om de laatste aanmaning? Dan raden wij aan om dit wel in de aanmaningsbrief te vermelden. Uw klant weet dat u het serieus meent en dat u bij het onbetaald laten van de factuur een incassobureau of advocaat in zal schakelen om namens u de vordering te innen.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een aanmaningsbrief? Of hebt u te maken met een klant die na veelvuldig te zijn herinnerd en aangemaand uw factuur niet betaald? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Gerelateerde artikelen

Alles over aansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid is voor veel mensen niet een kwestie om zich op dagelijkse basis mee bezig [...]
Snijders Litigation verwelkomt vanaf 1 juni 2021 Erik Braun
Vanaf dinsdag 1 juni 2021 verwelkomen wij Erik Braun in het team van zeer ervaren [...]
Wat is het verschil tussen hoger beroep en cassatie?
Wanneer u een probleem heeft en hiervoor een procedure wilt starten, zult u in eerste [...]