073 7200 200

Procederen bij de ondernemingskamer

Procederen bij de Ondernemingskamer doet u in diverse vennootschapszaken en ondernemingszaken.

De kamer is onderdeel van het hof Amsterdam en is bedoeld als een gespecialiseerde rechtsprekende instantie. Niet alleen rechters nemen plaats in de Ondernemingskamer. De kamer bestaat ook uit twee deskundige leden, niet zijnde rechters.

Eén van de meest gevoerde procedures bij de Ondernemingskamer is de enquêteprocedure (een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een onderneming in zijn geheel of een gedeelte daarvan al dan niet in een bepaalde tijdsperiode). De Ondernemingskamer is bevoegd om, gelet op de toestand van de onderneming of in het belang van het onderzoek, zogenoemde ‘onmiddellijke voorzieningen’ te treffen. Hierbij heeft de kamer een grote mate van vrijheid. Als om een onmiddellijke voorziening is verzocht, mag de kamer iedere voorziening treffen die zij nodig acht gelet op de toestand van de betreffende onderneming, ook als de gevolgen van die voorziening onomkeerbaar zijn of inbreuk maken op de binnen de onderneming geldende verhoudingen.

De Ondernemingskamer kan naar aanleiding van het onderzoek tot het oordeel komen dat er sprake is (geweest) van wanbeleid binnen de onderneming en dat sanctioneren o.a. door één of meer bestuurders te ontslaan, besluiten te vernietigen of, in zeer ernstige gevallen, de onderneming zelfs te ontbinden.

Bevoegdheid Ondernemingskamer

De oorspronkelijke taak van de Ondernemingskamer was de beoordeling van jaarrekeningen. De Ondernemingskamer kreeg er in 1970 een tweede taak bij in het kader van het enquêterecht. Procederen bij de Ondernemingskamer is vandaag de dag geboden voor een veelvoud van ondernemingsrechtelijke aangelegenheden.

Zo is de Ondernemingskamer als enige feitelijke instantie ook bevoegd in o.a. uitkoopzaken (vordering tot overdracht aandelen van een minderheidsaandeelhouder). En in hoger beroep is de Ondernemingskamer bevoegd o.a. bij omzetting, fusie, splitsing, intrekking van een aansprakelijkstelling door een groepsmaatschappij en vonnissen van een rechtbank in het kader van de geschillenregeling.

Snijders Litigation voor uw procedure bij de Ondernemingskamer

Snijders Litigation voelt zich in het vennootschaps- en ondernemingsrecht als een vis in het water. Het is één van onze specialismen, één van de rechtsgebieden waarop wij dagelijks actief zijn. Niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor individuele aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of andere stakeholders van een onderneming. Procederen bij de Ondernemingskamer doen wij dan ook met grote regelmaat. Voor (concreet) advies of uw procedure kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde ligitation advocaat om een conflict te winnen? Snijders Litigation heeft een team van de beste, meest gedreven procesadvocaten in Nederland. Veel mensen kiezen voor ons omdat daadkracht, vechtlust en diepe kwaliteit bij ons gegarandeerd zijn.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Het laatste nieuws

Actueel

Als procesadvocaat is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken.

Alles over aansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid is voor veel mensen niet een kwestie om zich op dagelijkse basis mee bezig [...]
Snijders Litigation verwelkomt vanaf 1 juni 2021 Erik Braun
Vanaf dinsdag 1 juni 2021 verwelkomen wij Erik Braun in het team van zeer ervaren [...]
Alles over een aanmaning
Hebt u een klant reeds een betalingsherinnering gestuurd, maar wordt uw factuur niet voldaan? Stuur [...]