073 7200 200

Procederen bij de RVA

De Raad van Arbitrage voor de bouw, ook wel Raad van Arbitrage genoemd (of afgekort RvA) is een vorm van particuliere rechtspraak.

Het is een alternatief voor overheidsrechtspraak. Het idee achter geschillenbeslechting door arbiters, is dat zij met hun vakinhoudelijke (bouwtechnische) kennis, het geschil feitelijk beter kunnen beoordelen/doorgronden dan een overheidsrechter die over het algemeen niet of althans in mindere mate bouwkundig zal zijn onderlegd.

U moet procederen bij de RvA indien u met uw tegenpartij als zodanig arbitrage bij de RvA bent overeengekomen. Daarmee sluit u de bevoegdheid van de overheidsrechter uit, behoudens dan voor bewarende maatregelen (zoals beslaglegging) of voorlopige voorzieningen in kort geding. Daarvoor kunnen partijen zich, ook in geval van een arbitrageovereenkomst, steeds tot de rechtbank wenden.

Arbitrage is van een wettelijke grondslag voorzien. De benoeming van de arbiters, het verloop van de arbitrageprocedure, het arbitraal vonnis en de tenuitvoerlegging daarvan zijn dan ook allemaal wettelijk geregeld.

De Raad van Arbitrage voor de bouw

U wilt of moet procederen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Hoe gaat dit in zijn werk? De procedure bij de Raad van Arbitrage (RvA) vangt in de regel aan met een verzoekschrift of een zogenoemde memorie van eis. De eiser dient een waarborgsom te betalen aan de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA), waarmee de procedure wordt gefinancierd.

Na betaling van de waarborgsom mag de andere partij schriftelijk op de eis reageren middels een zogenoemde memorie van antwoord.

Partijen mogen voor de indiening van de memorie van antwoord in onderling overleg zelf de arbiters voordragen die zij graag hun geschil zouden willen laten beslechten. Komen partijen hier niet uit, dan selecteert en benoemt de RvA de arbiters. Net als bij een procedure voor de rechtbank of de kantonrechter, vindt er vervolgens een mondelinge behandeling plaats en wijst de Raad van Arbitrage daarna vonnis. Het arbitraal vonnis heeft dezelfde werking als een vonnis van de rechtbank. Wél kan een arbitraal vonnis onder (bijzondere) omstandigheden (nog) door de overheidsrechter vernietigd worden. De vernietigingsgronden zijn beperkt en zien op een formele (niet inhoudelijke) toetsing van (de totstandkoming van) het arbitrale vonnis.

Wat voor geschillen behandelt de Raad van Arbitrage?

Ieder (bouw gerelateerd) geschil waarvoor een geldige arbitrageovereenkomst wordt gesloten, die de RvA als arbitraal gerecht aanwijst, zal door de RvA behandeld (moeten) worden. Dit zijn vaak geschillen over de uitvoering van (koop)aannemingsovereenkomsten. Hierbij kunt u denken aan opleveringsperikelen, discussies over (verborgen) gebreken, de reikwijdte van aranties/garantie(regelingen) en het al dan niet deugdelijk uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Onze specialisten hebben een schat aan ervaring in het procederen bij de Raad van Arbitrage. In onze praktijk staan wij dagelijks woonstichtingen/woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoedondernemers en (onder)aannemers naar grote tevredenheid bij voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Heeft u vragen over een bouwgerelateerd conflict? Wilt u een procedure starten voor de RvA of moet u zich juist verweren tegen een door uw tegenpartij ingestelde eis? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Wat klanten over ons zeggen

Referenties

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde ligitation advocaat om een conflict te winnen? Snijders Litigation heeft een team van de beste, meest gedreven procesadvocaten in Nederland. Veel mensen kiezen voor ons omdat daadkracht, vechtlust en diepe kwaliteit bij ons gegarandeerd zijn.

Klantbeoordeling Op basis van 3 referenties
9,0

Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik wil je enorm bedanken voor jouw hulp en de krachtige brief!

Ilhem Mess

Mijn ervaringen met Snijders zijn louter positief. Wij hadden een stikstofprobleem en ik had op  zeer korte termijn juridisch advies nodig. Ze vonden de tijd voor mij en hebben ons de goede richting in gestuurd om het op te lossen.

Alex van Veen
Napoleon Grills/Wolf Steel Europe BV

Wij wilden graag een project lostrekken bij de Gemeente Tilburg. Hiervoor heeft Snijders Bestuursrecht een memo geschreven dat wij hebben ingebracht. Gemeente Tilburg vond de memo zeer verhelderend en duidelijk. Iets wat ze niet vaak mee maakten, omdat er meestal wollige taal gebruikt wordt. Dus mijn dank daarvoor!

Helmut Hetzenauer
HIG Invest

Het laatste nieuws

Actueel

Als procesadvocaat is het van belang om op de hoogte te zijn én te blijven van de actualiteit en laatste ontwikkelingen. Wij laten u graag kennismaken met deze ontwikkelingen, bijzondere cases en meest interessante vraagstukken.

Alles over aansprakelijkheid en het aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid is voor veel mensen niet een kwestie om zich op dagelijkse basis mee bezig [...]
Snijders Litigation verwelkomt vanaf 1 juni 2021 Erik Braun
Vanaf dinsdag 1 juni 2021 verwelkomen wij Erik Braun in het team van zeer ervaren [...]
Alles over een aanmaning
Hebt u een klant reeds een betalingsherinnering gestuurd, maar wordt uw factuur niet voldaan? Stuur [...]